Ontslag met instemming of met wederzijds goedvinden?

Is er een verschil dan? Zult u denken. Nou en of, dat is er zeker!

Instemming
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceerde per 1 juli 2015 een nieuwe wijze van beëindigen van een dienstverband met behoud van WW-uitkering: de werkgever zegt op, en de werknemer stemt hiermee in. Zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter, en met behoud van WW-uitkering.

Wel geldt er voor de werknemer een herroepingstermijn. Dat is een periode waarin hij zich kan bedenken (zonder opgaaf van redenen!). De werkgever dient de werknemer binnen twee werkdagen na de instemming schriftelijk te wijzen op de mogelijkheid tot herroeping binnen twee weken. Doet werkgever dit niet, dan wordt deze bedenktermijn verlengd met een week, en wordt deze dus drie weken. De werknemer die op verzoek van de werkgever instemt met het opzeggen van de arbeidsovereenkomst is niet verwijtbaar werkloos in de zin van de Werkloosheidswet.

Wederzijds goedvinden
Naast de instemming met de opzegging kunnen de werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen door middel van een beëindigingovereenkomst. Ook dit is een WW-veilige wijze van ontslag, zonder tussenkomst van rechter of UWV.

Welke variant heeft de voorkeur?
Verschil tussen beide is dat de werknemer in geval van de instemmingsvariant op grond van de wet recht heeft op een transitievergoeding. Dit wettelijke recht geldt niet indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

In de praktijk blijkt echter dat in geval van een wederzijds goedvinden ontslag wel degelijk rekening wordt gehouden met de hoogte van de transitievergoeding. Ook kunnen er in de beeindigingsvereenkomst nog veel meer zaken finaal geregeld worden (denk bijvoorbeeld aan afspraken over een concurrentiebeding, vrijstelling van werk, vakantiedagen, outplacement). Dit biedt duidelijkheid en zekerheid over de gemaakte afspraken. Geen open eindjes. Het is niet voor niets dat het wederzijds goedvinden ontslag nog steeds de meest gebruikte variant is en wat mij betreft ook de voorkeur geniet.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *