Scholingsplicht 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceert een scholingsplicht voor werkgevers per 1 juli 2015. Dit houdt in dat de werkgever voortaan verplicht is de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Uitgangspunt is dat een ontslag zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Waarom is deze scholingsplicht zo van belang?

De voorwaarde van omscholing komt terug in de nieuwe voorwaarden die worden gesteld aan een ontslag. Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst namelijk alleen nog maar opzeggen wanneer hij daarvoor een redelijke grond heeft en herplaatsing, al dan niet na scholing, niet mogelijk is. Dit betekent dat de werkgever, voordat hij een werknemer wil ontslaan, eerst moet onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst, eventueel na extra scholing. Goed te realiseren is dat een kantonrechter een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren zal afwijzen wanneer het disfunctioneren het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer. De werkgever dient in geval van een disfunctionerende werknemer dus extra alert te zijn op scholing.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *