Het laatste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid, inhoudende veranderingen met betrekking tot de Werkloosheidswet, zal met ingang van 1 januari 2016 worden ingevoerd. Aanpassing duur WW Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is duur van de WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is

De Wet Werk en Zekerheid wordt in fases ingevoerd. Het eerste gedeelte, met betrekking tot flexrecht, is reeds ingevoerd per 1 januari 2015. Daarover heeft u in het vorige bericht kunnen lezen. Het tweede deel van de wijzigingen treedt in werking op 1 juli 2015. Onderstaand treft u in beknopte een overzicht van de wijzigingen die per 1 juli 2015 gelden.  Verplichte ontslagroutes De werkgever is verplicht de voorgeschreven ontslagroute te

De Wet Werk en Zekerheid wordt in fases ingevoerd. Het eerste gedeelte, met betrekking tot flexrecht is reeds ingevoerd, per 1 januari 2015. Het tweede deel van de wijzigingen treedt in werking op 1 juli 2015. Onderstaand in vogelvlucht een overzicht van de wijzigingen die per 1 januari 2015 gelden. Proeftijd Het proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter, is ongeldig. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding in