Wijzigingen per 1 januari 2016

post2Het laatste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid, inhoudende veranderingen met betrekking tot de Werkloosheidswet, zal met ingang van 1 januari 2016 worden ingevoerd.

Aanpassing duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is duur van de WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Cao-aanvulling

Werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na deze 2 jaar zelf afspraken maken. Daarmee kan de totale duur van de uitkering (WW + cao-aanvulling) gelijk blijven aan de huidige duur van maximaal 38 maanden.

Aanpassing opbouw WW

Ook de opbouw van WW-rechten zal aangepast worden. In de eerste 10 jaar van hun loopbaan bouwen werknemers per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die een werknemer al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.