De Wet Werk en Zekerheid wordt in fases ingevoerd. Het eerste gedeelte, met betrekking tot flexrecht, is reeds ingevoerd per 1 januari 2015. Daarover heeft u in het vorige bericht kunnen lezen. Het tweede deel van de wijzigingen treedt in werking op 1 juli 2015. Onderstaand treft u in beknopte een overzicht van de wijzigingen die per 1 juli 2015 gelden.

 Verplichte ontslagroutes

De werkgever is verplicht de voorgeschreven ontslagroute te volgen. De keuzemogelijkheid is afgeschaft.

– Bedrijfseconomische gronden en bij arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar: ontslag via UWV WERKbedrijf;

– Persoonlijke redenen: ontslag via kantonrechter.

 Transitievergoeding

Ongeacht of ontslag plaatsvindt via UWV of kantonrechter: een transitievergoeding is verschuldigd (bij minimaal 24 maanden dienstverband).

 Nieuwe ketenregeling

Er mogen maximaal 3 arbeidsovereenkomsten in maximaal 2 jaar worden gesloten. Doorbreking van de keten vindt plaats indien er tussen twee contracten een periode van 6 maanden en een dag wordt aangehouden. Dus in plaats van na 3 jaar, ontstaat nu na 2 jaar een contract voor onbepaalde tijd.

Passende arbeid WW

Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dat betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om op een baan te solliciteren of  een baan te aanvaarden.

Inkomensverrekening WW

Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Bij inkomensverrekening wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op de WW-uitkering. Het andere deel wordt niet in mindering gebracht.