In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen.

Uitzondering hierop is indien ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ aanwezig zijn die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Zowel bij het aangaan als bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit dient vervolgens uitvoerig gemotiveerd te worden in de arbeidsovereenkomst zelf. Ontbreekt deze motivering, dan kunnen er geen rechten ontleend worden aan het beding.

Let wel: deze nieuwe regel geldt alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die zijn gesloten na 1 januari 2015. Met betrekking tot concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is niets veranderd.

 Tip! Controleer uw tijdelijke contracten op de aanwezigheid van een uitvoerig gemotiveerd concurrentiebeding

 

 

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *